Nieuws update.


Inmiddels ben ik mij aan het voorbereiden om een bijeenkomst te organiseren over afscheidsfotografie.

Deze zal worden gehouden in Hilversum op een nog nader te bepalen locatie en datum , in het 1e kwartaal van 2024.


Afscheidsfotografie is voor velen nog een gespreksonderwerp waar een taboe op rust  , men heeft er misschien weleens van gehoord , maar men niet exact weet wat het nu precies inhoudt.

Mijn vakgebied wil ik graag nader toelichten zodoende u straks naar huis gaat met een ander gevoel en u hier eens rustig over kan gaan nadenken en vooral erover kan praten welke speciale waarde het heeft om een gedenkwaardige fotoreportage in bezit te hebben.


Tijdens iedere uitvaart die ik vastleg realiseer ik mij terdege hoe waardevol het voor de nabestaanden is om gedenkwaardige beelden te kunnen overhandigen die troost bieden tijdens het verwerken van een verlies.

Wist u dat men gemiddeld 30% kan herinneren wat er tijdens de ceremonie heeft plaatsgevonden en in een later stadium van het rouwproces die 30% ook nog eens in de loop der tijd vervagen als men geen beelden in bezit heeft ?


U heeft inmiddels kennis genomen van mijn werk als afscheidsfotograaf , dit u wellicht stof tot nadenken geeft maar er toch nog twijfels bestaan of het wel toepasselijk is om een fotograaf een laatste afscheid te laten vastleggen.

U bent namelijk ook niet afhankelijk van een uitvaartleider die u hierop wijst , u heeft n.l. zelf de regie in handen om op voorhand uw wens kenbaar te maken.


Voor wie is deze bijeenkomst bestemd.


Eigenlijk voor iedereen die meer te weten wil komen over dit mooie en vooral zeer dankbaar vak en wat voor speciale betekenis het voor u kan hebben.

Aan de hand van diverse voorbeelden en mooie verhalen laat ik u zien hoe ik te werk ga en aan welke belangrijke regels ik mij hou.

Ook afgevaardigden van bedrijven die geconfronteerd worden met een overlijden van één van hun medewerkers / sters nodig ik ook van harte uit , hoe dankbaar is het om namens de directie en collega's een fotoreportage te kunnen overhandigen aan de nabestaande[n] , en hoe pak je dat nu precies aan ? 


Om u persoonlijk uit te nodigen om deze bijeenkomst bij te wonen, verzoek ik u vriendelijk om mij een bericht te sturen via onderstaande button.

U wordt persoonlijk ruimschoots van te voren op de hoogte gebracht van de locatie , tijdstip en datum.


Het delen van deze informatie wordt ten zeerste gewaardeerd

Als afscheidsfotograaf ben ik ook nauw betrokken in alle ontwikkelingen die zich in de uitvaartbranche afspelen.

Het onderhouden van diverse contacten uit deze branche , het bijwonen van netwerkbijeenkomsten , de diverse platformen waar ik bij aangesloten ben , mijn werkzaamheden bij de Stichting Bliss to Shine als wensfotograaf , en de werkzaamheden die ik verricht bij de Uitvaartstichting Hilversum in de Huiskamer van Springer [ voormalig rouwcafé ] hebben mijn horizon de afgelopen jaren doen verbreden, wat ikzelf uitermate belangrijk vind om mijn werkzaamheden professioneel te kunnen uitvoeren.


Wat ik als tip kan aanraden.

Onderstaande tweetal boeken geven een realitisch beeld over hoe men omgaat met de dood en welke commerciële belangen er spelen tijdens een overlijden.

Het is een aanrader op persoonlijke titel , zonder enig belang hierin te hebben en ik mij uiteraard geheel neutraal opstel t.a.v. de individuele keuzes die gemaakt worden , maar het geeft wel stof tot nadenken.

De inhoud van dit boek is een persoonlijke zoektocht naar sterven waarin op een luchtige en integere toon aanzet tot nadenken over de manier waarop we sterven.

Een blauwdruk bestaat er niet voor een goed sterfbed , maar je kunt er wel degelijk op voorbereiden.

Indrukwekkende verhalen van diverse bekende Nederlanders over zowel vertrekkenden als de achterblijvers.

Tragiek, onhandigheid , verdriet en humor , samengebundeld in één fascinerend boek.

Auteur : Barbara van Beukering.

ISBN : 978 90 00 372133.

Dit boek is een zeer welkom geschenk dat gebasseerd is op vele ervaringen dat er geen verband is tussen de pracht en de prijs van een uitvaart.

Door gebrek aan kennis en voorbereiding vallen we bij een sterfgeval blind van verdriet in de armen van de commercie.

Dit boek is een eye opener voor diegene die de regie in eigen hand wil houden , zowel in kosten danwel eigen wensen, waarbij tegenwoordig bijna alles mogelijk is.

Auteur : Marieke Henselmans.

ISBN : 978 94 90298 08 1.